ProLøn lancerer nu første version af vores nye og brugervenlige lønsystem. Første version af den nye løsning omfatter alene firma og medarbejdere.

Du kan altså ikke indberette lønnen, og du kan heller ikke bestille løn.
Det skal du indtil videre fortsat gøre i den gamle løsning. De to systemer deler data, så du kan bruge dem samtidigt.

Nyt 13. juli. Så har vi igen lavet forbedringer til vores nye system:
- Lønadministratorer, der laver løn for flere firmaer kan nu bruge den ny løsning. Log ind som administrator og gå så ind på de firmaer, du administrerer. Brugeradministration kommer først i en senere version.
- Mange små forbedringer, fx omkring oprettelse af medarbejdere.

NYT! 7. Juli. Vi har arbejdet videre og frigiver opdateret version. Vigtigste ændringer:
- Ny, flot login side
- Oprettelse af frisører
- Oprettelse af profiler
- Grafik på Mit ProLøn viser månedens lønsedler og bruttoskattegrundlag

Log ind og prøv systemet her.
Ser du ikke et nyt og flot loginbillede, så skal du genopfriske din browser ved at trykke ctrl+F5 (PC) eller cmd+F5 (mac)